Lämpökäsittely VS torjuntaruiskutus

Lämpökäsittely on nostanut suosiotaan perinteisten torjuntamenetelmien rinnalla. Tuhohyönteisiä torjuttaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä torjuntaa ei ole. Ammattilainen valitsee aina suositellun menetelmän kohteena olevan tuholaisen, vallitsevien olosuhteiden ja kiinteistön mukaan. Meiltä saat aina arvion tilanteesta ja siihen sopivista toimenpiteistä ennen varsinaisen torjuntatyön aloittamista.
Desinfiointikäsittely ULV-sumutus

Lämpökäsittely, torjunta-aine vai molemmat?

Hyönteistorjuntaa voidaan tehdä monella eri tavoin kohteesta ja ongelman laajuudesta riippuen. Torjuntatapoja voidaan myös yhdistellä parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi, esim. suorittamalla sekä lämpökäsittely, että torjuntaruiskutus. Erilaiset torjuntatavat poikkeavat ominaisuuksiltaan toisistaan ja tilanteeseen sopivan torjunnan valinta vaikuttaa oleellisesti torjunnan etenemiseen.

torjuntaruiskutus/-sumutus

Suositellaan kun: Yleisimmin suositeltu torjuntatapa tuholaisista eroon pääsemiseksi. Sopii käytettäväksi lähes kaikille tuholaisille ja eri tyyppisiin tiloihin.

lämpökäsittely

Suositellaan kun: Kohteissa, joissa tuholaiset eivät ole ehtineet hakeutua rakenteiden sisälle, tai kun halutaan suosia torjunta-aineetonta vaihtoehtoa.

Yhdistelmäkäsittelyt

Suositellaan kun: Torjunnan kohteena on haastava tuholainen, ja/tai kun vain yhtä torjuntatapaa käyttämällä ei oletettavasti saavuteta haluttuja tuloksia riittävän nopeasti.

parhaan torjuntatavan valitseminen

Koulutetut ammattilaisemme käyttävät aina torjunta-aineita vastuullisesti. Oikein käytettynä ja varoaikoja noudattamalla torjunta-aineella tehty torjuntakäsittely on turvallinen ja kustannustehokas tapa päästä tuholaisista eroon. Asiakas saa tiedon käytetyistä torjunta-aineista ja varoajoista. Lämpökäsittelyjä varten meiltä löytyy omaa suunnitteluamme oleva lämpökäsittely-yksikkö, jonka omalla generaattorilla ja lämmitinyksiköillä saamme aina tuotettua riittävän tehon perusteellista käsittelyä varten. Lämpökäsittely on tehokasta vain silloin, kun käsiteltävän kohteen lämpötila saadaan nostettua riittävän korkeaksi, mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa pystymme kalustollamme tuottamaan lämpötehoa reilusti yli 100kW, jolloin käsittely onnistuu jopa 4 huoneeseen/huoneistoon yhtäaikaisesti. Yhdistelmäkäsittelyssä yhdistyvät molempien torjuntatapojen parhaat ominaisuudet ja torjunnan teho. Erityisesti haastavissa kohteissa voi olla tarpeen yhdistää torjuntatavat. Alkutilanne ja siihen sopivat toimenpiteet arvioidaan aina yhdessä asiakkaan kanssa ennen torjuntojen aloittamista. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme saadaksesi ammattilaisen arvion tilanteesta. Kaikki työntekijämme ovat koulutettuja tuholaistorjunta-alan ammattilaisia ja auttavat sinua määrittämään tilanteeseen parhaiten sopivat toimenpiteet. Saat meiltä myös ohjeet torjuntakäyntiin valmistautumista varten.