Kuningatar 15-17mm | Kuhnuri 9-11mm | Työläinen 7-12mm

Tunnistaminen: 
Hevosmuurahaisen pää ja takaruumis ovat mustia ja keskiruumis punaruskea. Se on Suomessa tavattavista muurahaislajeista kookkaimpia ja kokonsa vuoksi helposti tunnistettavissa.

Hevosmuurahaiset ovat yleisiä koko maassa. Niitä tavataan yleisimmin loppukesästä metsäisillä seuduilla. Useimmiten hevosmuurahaisilla on yksi vuoden ympäri asuttu pääpesä ja useita kesäkaudella käytössä olevia sädepesiä. Kiinteistön rakenteissa sijaitseva pesä on useimmiten sädepesä.

Haitat: 
Vahingoittaa talon rakenteita järsimällä käytäviä puurakenteisiin. Kiinteistön rakenteille aiheutuvat tuhot voivat olla mittavia. 

Ennaltaehkäisy ja torjunta: 
Rakenteissa sijaitsevan pesän voi joissain tapauksissa paikallistaa rapinan ja seinäpinnan lämpötilan perusteella. Rakennusten rakenteisiin pesiytyneen yhdyskunnan torjuntaan suositellaan aina ammattilaista.

Toimenpidesuositus: