TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

1. Rekisterinpitäjä
Tuholaistorjunta Täystuho Oy
3350893-5
Kuuksontie 83
47400 Kausala
puh. 040 660 5808

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Sanna Oinonen / sanna.oinonen@taystuho.fi

3. Rekisterin nimi
Tuholaistorjunta Täystuho Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on tilannut tuotteita ja/tai rekisteröitynyt Tuholaistorjunta Täystuho Oy:n verkkokaupan asiakkaaksi, tehnyt tarjouspyynnön tai jättänyt yhteydenottopyynnön Tuholaistorjunta Täystuho Oy:n verkkosivujen kautta.

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Tuholaistorjunta Täystuho Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely, sekä säilyttää tarjouspyynnön tehneiden käyttäjien yhteystiedot ja muut tarvittavat asetukset ja tiedot, jotka käyttäjä on halunnut antaa Tuholaistorjunta Täystuho Oy:n käyttöön. Tietoja voidaan käyttää yrityksen ja verkkokaupan toiminnan kehittämiseen liittyen, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

6. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavia käyttäjän antamia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tarjouspyyntö- historia
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

Rekisteri voi sisältää myös muita käyttäjän antamia tietoja, sekä Tuholaistorjunta Täystuho Oy:n määrittelemiä tilasto- tai muita tietoja.

7. Tietojen säilytys
Henkilökohtaisia tietoja säilytetään vain tarvittavan ajan, tässä selosteessa kuvatun käyttötarkoituksen mukaan. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

8. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Tuholaistorjunta Täystuho Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.

9. Evästeiden käyttö
Tuholaistorjunta Täystuho Oy käyttää evästeitä (“cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa yhden (1) kuukauden, ellei niitä poisteta erikseen selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa. Selaimen paikallista varastoa käytetään esimerkiksi tuotteiden toimitusaika-arvioita varten. Hyödynnämme myös muita tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita (mm. Google Analytics) ja jäljitteitä. Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin tietoja käsitellään henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

10. Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Asiakastietoihin on pääsy vain Tuholaistorjunta Täystuho Oy:n omilla työntekijöillä. Rekisteri sijaitsee Tuholaistorjunta Täystuho Oy:n verkkosivuston teknisen palveluntarjoajan ylläpitämällä salasanasuojatulla palvelimella.

11. Tietosuojaselosteen muutokset
Tuholaistorjunta Täystuho Oy pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.